Gallery

Dečija radionica
Dečija radionica
Dodela diploma
Dodela diploma
Muzika i umetnost
Muzika i umetnost
Kamerni ansambli
Kamerni ansambli
Koncert
Koncert
Koncert polaznika
Koncert polaznika
Aleksander tehnika, individualni rad
Aleksander tehnika, individualni rad
Muzika, Tvrđava i Dunav sa broda Zeppelin
Muzika, Tvrđava i Dunav sa broda Zeppelin
Kamerni ansambli
Kamerni ansambli
Ispred hotela Ceptor, Andrevlje
Ispred hotela Ceptor, Andrevlje
Aleksander tehnika
Aleksander tehnika
Joga, opuštanje u prirodi
Joga, opuštanje u prirodi
Nataša Srdić – korepeticija
Nataša Srdić – korepeticija
Koncert polaznika
Koncert polaznika
Bina pred koncert polaznika
Bina pred koncert polaznika
Dodela diploma
Dodela diploma
Karin, oboa, Slovenija
Karin, oboa, Slovenija
Ambijent kampa i vežbanje u prirodi
Ambijent kampa i vežbanje u prirodi
Joga u prirodi
Joga u prirodi
Andrija gerić – psihološka radionica-1
Andrija gerić – psihološka radionica-1
Kamerna muzika i podrška profesora
Kamerna muzika i podrška profesora
Kurs fagota Žarko Perišić
Kurs fagota Žarko Perišić
Nectar i naši momci
Nectar i naši momci
Kurs 1
Kurs 1
Koncert profesora Andrevlje
Koncert profesora Andrevlje
Klavirska saradnja, Nataša i Filip
Klavirska saradnja, Nataša i Filip
Andrija Gerić – psihološka radionica
Andrija Gerić – psihološka radionica
Muzika i slike inspirisane njom- Minja Nikolčin, ulja na platnu
Muzika i slike inspirisane njom- Minja Nikolčin, ulja na platnu
Matej Zupan, kurs flaute, Slovenija
Matej Zupan, kurs flaute, Slovenija
Izlet po Tvrđavi, Novi Sad
Izlet po Tvrđavi, Novi Sad
Kurs
Kurs
Milica flauta iz Srbije
Milica flauta iz Srbije
Mesto originala, mesto ideja
Mesto originala, mesto ideja
Dragi ljudi i dvni profesori
Dragi ljudi i dvni profesori
Koncert uz podršku MONS-a
Koncert uz podršku MONS-a
Nataša u šetnji po dvorištu hotela Ceptor na Andrevlju
Nataša u šetnji po dvorištu hotela Ceptor na Andrevlju
Čekajući svoj čas
Čekajući svoj čas
Iva i Dunav
Iva i Dunav
Joga za muzičare – Milica Zorić
Joga za muzičare – Milica Zorić
AT devojke i momak
AT devojke i momak
Draga Marija
Draga Marija
Brod Zeppelin
Brod Zeppelin
Deca na koncertu profeosora Andrevlje
Deca na koncertu profeosora Andrevlje
Deca pred koncert probavaju instrumente
Deca pred koncert probavaju instrumente